નરેશજીની ગઝલ 💖

સ્પર્શની સાથે તું તારી જાત મારામાં મૂકી ગઇ

યાદનાં નામે સળગતી આગ મારામાં મૂકી ગઇ
વાંઝણા લાગે દિવસ ને વાંઝણી છે રાત મારી

ઝંખનાનો કાયમી અહેસાસ મારામાં મૂકી ગઇ
કાયમી મારે પ્રતિક્ષા નાંમની પીડાથી લડવું

એક ચાતકની નજરનો ભાવ મારામાં મૂકી ગઇ
જે કદી મટશે નહી એ દર્દ આપી ગઇ મને તું

સર્દ મૌસમમાં મજાનો તાવ મારામાં મૂકી ગઇ
પ્રેમ તો સૌ કોઇ માણસ કરતાં રહે છે આ જગતમાં

માત્ર તને ચાંહું એ ફરમાન મારામાં મૂકી ગઇ
સાવ પાસે સૌનું ચાહી તું વસે એ સૌને ગમશે

તું નજરથી દૂરનો વસવાટ મારામાં મૂકી ગઇ
જ્યારથી તારો સહારો પ્રેમનાં નામે મળ્યો છે

શબ્દનાં સાથી રૂપે અંદાજ મારામાં મૂકી ગઇ
ક્યાં એ ભવનું માંગણું છે કે “મહોતરમાં” મળી ગઇ

સાત દરિયા પારનો સહચાર મારાંમાં મૂકી ગઇ

-નરેશ કે.ડૉડીયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s